निर्वाचन क्षेत्र
कन्चनपुर ३ (क)

प्रदेशसभा चुनावका लागि कञ्चनपुर जिल्ला क्षेत्र नं. ३ क मा बेदकोट नगरपालिकाको वडा नं. ८ र भीमदत्त नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६ ७, ८, ९, १०, १७ र १९ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र