निर्वाचन क्षेत्र
पाँचथर १ (क)

पाँचथर प्रदेशसभा –१ को (क) मा यावरक गाउँपालिका, हलहाङ गाउँपालिका, फालेलुंङ गाउँपालिका, फदम नगरपालिकाको १, २, ३, ४, ७, ८, १०, ११, १२, १३, १४ राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र