निर्वाचन क्षेत्र
मोरङ ४ (क)

मोरङको प्रदेशसभा –४ को (क) मा बेलवारी नगरपालिकाको वडा नं. ५, ६, ७, ग्रामथान गाउँपालिका, कटारी नगरपालिकाको वडा नं. ४, ५, ६, ७ र विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नं. १९ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र