निर्वाचन क्षेत्र
मोरङ ५ (ख)

मोरङको प्रदेशसभा –५ को (ख) मा जहदा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ७, विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नं. १३, १४, १५, १६, १७, १८  लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र