निर्वाचन क्षेत्र
मोरङ ६

मोरङको प्रतिनिधिसभा –६, मा सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको वडा नं. २, ३, ४, ५, ६, ७, बुढीगंगा गाउँपालिका, विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नं. ४, ५, ६, ७, ९, ११, १२ राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र