निर्वाचन क्षेत्र
सुनसरी १ (ख)

सुनसरीको प्रदेशसभा –१ को (ख) मा  धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ११, १६, १७, १८, २०, बराह नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५ र रामधुनी नगरपालिकाको वडा नं. ६, ७ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र