निर्वाचन क्षेत्र
सुनसरी २ (क)

सुनसरीको प्रदेशसभा –२ को (क) मा इटहरी उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, १६, १७, १८, १९, २० र रामधुनी नगरपालिका वडा नं. ३ र ५ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र