निर्वाचन क्षेत्र
सुनसरी २ (ख)

सुनसरीको प्रदेशसभा –२ को (ख) मा रामधुनी नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ८, ९, इनरुवा नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ५, ६, ९, १० र हरिनगरा गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र देवानगंज गाउँपालिकालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र