निर्वाचन क्षेत्र
सुनसरी ३

सुनसरीको प्रतिनिधिसभा –३, मा इटहरी उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, इनरुवा नगरपालिकाको वडा नं. ७, गढी गाउँपालिका, दुहवी नगरपालिका र बर्जु गाउँपालिका राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र