निर्वाचन क्षेत्र
सुनसरी ३ (क)

सुनसरीको प्रदेशसभा –३ को (क) मा इटहरी उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, गढी गाउँपालिकाको वडा नं. १, दुहवी नगरपालिकाको वडा नं. २, ३, ४, ८, ९ र इनरुवा नगरपालिकाको वडा नं. ७ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र