निर्वाचन क्षेत्र
खेटाङ १ (क)

खेटाङको प्रदेशसभा –१ को (क) मा ऐसेलुखक गाउँपालिका, केपलासगढ गाउँपालिका, पाकोट मझुवागढ नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, १०, ११, १२, १३, १४, १५, लामडाँडा गाउँपालिका र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र