निर्वाचन क्षेत्र
खेटाङ १ (ख)

खेटाङको प्रदेशसभा –१ को (ख) मा पाकोट मझुवागढ नगरपालिकाको वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८, ९, साकेला गाउँपालिका, दुङ गाउँपालिका, खोटेहा गाउँपालिका, जतेढुा गाउँपालिका र बराहपोखर गाउँपालिकाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र