निर्वाचन क्षेत्र
इलाम १ (क)

इलाम प्रदेशसभा –१ को (क) मा सन्दकपुर गाउँपालिका, माईजोगमाई गाउँपालिका, तथा ईलाम नगरपालिकाको वडा नम्बर १० र सुर्योदय नगरपालिकाको १, २, ३, ९ १० र ११ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र