निर्वाचन क्षेत्र
उदयपुर २ (ख)

उदयपुरको प्रदेशसभा –२ को (ख) मा कटारी नगरपालिका र ताप्ली गाउँपालिकालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र