निर्वाचन क्षेत्र
सप्तरी १ (क)

सप्तरी क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा कमा सप्तकोशी र अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिकाका सबै वडा तथा कंचनरुप नगरपालिकाका ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११ र १२ नम्बर वडालाई समावेश गरिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र