निर्वाचन क्षेत्र
इलाम १ (ख)

इलाम प्रदेशसभा –१ को (ख) मा रोङ्ग गाउँपालिका,  माई नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ९ र १० तथा सुर्योदय नगरपालिकाको ४, ५,६, ७, ८, १२, १३, १४ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र