निर्वाचन क्षेत्र
सप्तरी ३ (क)

प्रदेशसभातर्फ सप्तरीको क्षेत्र नम्बर ३ को कमा शम्भुनाथ नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र ११, रुपनी र विष्णुपुर गाउँपालिकाका सबै वडा समावेश छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र