निर्वाचन क्षेत्र
सप्तरी ३ (ख)

प्रदेशसभातर्फ सप्तरीको क्षेत्र नम्बर ३ को खमा शम्भुनाथ नगरपालिकाका वडा नं. १२, बेल्ही चपेना गाउँपालिका र डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका सबै वडा समावेश गरिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र