उम्मेदवार
वृहस्पति गोले स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू