उम्मेदवार
हिरा प्रसाद चौलागाईं स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू