उम्मेदवार
राम राज खकुरेल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू