उम्मेदवार
रमा पौड्याल (गुरागाईं) नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू