उम्मेदवार
मुकुन्द सेन सिंह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू