उम्मेदवार
जित बहादुर न्यासुर लामा लिवरल डेमोक्रेटीक पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू