उम्मेदवार
कविन्द्र राय यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू