उम्मेदवार
पेमा सिद्धि लामा नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू