उम्मेदवार
भागवत प्रसाद साह नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू