उम्मेदवार
शंभु प्रसाद साह कानु स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू