उम्मेदवार
बिनोद प्रसाद गोढ नेपाल जनता पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू