उम्मेदवार
जयचन्द्र प्रसाद चौरसीया नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू