उम्मेदवार
सुरेश प्रसाद साह बहुजन शक्ति पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू