उम्मेदवार
नरेश कुमार कलवार नेपाली जनता दल
थप उम्मेद्‌वारहरू