उम्मेदवार
साजन कुमार महत्तो नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू