उम्मेदवार
छन्त बहादुर पहराई मगर नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू