उम्मेदवार
दान बहादुर पछाई क्षेत्री नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू