उम्मेदवार
हेम बहादुर थापा मगर स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू