उम्मेदवार
भानुभक्त भण्डारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू