उम्मेदवार
मोहमद मुस्तफा खाँ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू