उम्मेदवार
ऋषि कपुर गुप्‍ता स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू