उम्मेदवार
लिलामणि आचार्य स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू