उम्मेदवार
तुल बहादुर लामीछाने मगर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
थप उम्मेद्‌वारहरू