उम्मेदवार
राजेश कुमार वर्मा कुर्मी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
थप उम्मेद्‌वारहरू