उम्मेदवार
श्री सुरेन्द्र कुमार दहाल नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू