उम्मेदवार
कृष्ण प्रसाद शर्मा राष्ट्रिय जनमोर्चा
थप उम्मेद्‌वारहरू