उम्मेदवार
सिद्धि कु श्रेष्ठ भन्ने भक्त लाल श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले)
थप उम्मेद्‌वारहरू