उम्मेदवार
दिनेश कुमार यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू