उम्मेदवार
व्रम्‍हदेव यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू