उम्मेदवार
संजिव कुमार साह कलवार स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू