उम्मेदवार
देवेन्द्र कुमार राई नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू