उम्मेदवार
रङ्ग लाल तिम्सिना ग्रीन पार्टी नेपाल
थप उम्मेद्‌वारहरू